Wysyłka towaru

  1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy.
  2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Produktu. Koszty dostawy pokrywa Kupujący bezpośrednio u kuriera, w chwili odbioru przesyłki.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
  4. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 3 dni robocze, nie więcej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy, tj. daty o której mowa w §4 ustęp 6 Regulaminu.
  5. Niezwłocznie po przekazaniu zamówienia kurierowi na adres e- mail Kupującego oraz Indywidualne Konto przesłana zostanie informacja z potwierdzeniem nadania i numerem przesyłki.
  6. Zamówienie zostanie wysłane na adres podany w Formularzu Zamówienia.
Ulubione 0
Otwórz listę ulubionych Kontynuuj zakupy