fbpx
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Produktów.
  • Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
  • Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu kupującemu.
  • Jeżeli Produkt konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez wymianę na nowy, chyba że jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
  • Kupujący składa reklamację Sprzedawcy pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy, listownie lub internetowo wysyłając wiadomość e- mail na adres sklep@step4hair.com w terminie nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
  • Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
×