Zwroty i reklamacje

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Produktów.
  2. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
  3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu kupującemu.
  4. Jeżeli Produkt konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez wymianę na nowy, chyba że jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
  5. Kupujący składa reklamację Sprzedawcy pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy, listownie lub internetowo wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@berendowicz-kublin.pl w terminie nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
  6. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Ulubione 0
Otwórz listę ulubionych Kontynuuj zakupy